Vệ Sinh Công Nghiệp Trường Vy: Cung cấp tạp vụ
Showing posts with label Cung cấp tạp vụ. Show all posts
Showing posts with label Cung cấp tạp vụ. Show all posts

Cung cấp tạp vụ văn phòng

DỊCH VỤ CUNG CẤP NHÂN VIÊN TẠP VỤ VĂN PHÒNG THEO GIỜ TRƯỜNG VY: 1/ Các hạng mục công việc tổng quát dành cho nhân viên tạp vụ văn phòng:...
Đọc thêm